Với doi song an toàn, chất lượng giáo dục toan dien và chinh sach an sinh xã hội hap dan. Úc thực sự là diem den phù hợp để học tập, di lam và di dinh cu Uc thoi gian dai. Tuy nhien, bạn cần phải hiểu rõ cac điều kiện đi định cư Úc quan trọng nhất để có thể dễ dàng thực hiện được ý định này. Bài viết dưới đây sẽ giup bạn có một cái nhìn đầy đủ nhất về viec đang băn khoăn này.

Phần 1: Yeu cau dinh cu o Uc sau khi du hoc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 2

Chinh quyen Úc chap nhan du học sinh sau khi tot nghiep với chương trình học kéo dài 2 năm trở lên sẽ được sinh song o Úc làm việc từ 18 tháng den 4 năm tùy theo nhóm viec lam. Trong thoi gian đó, neu tim được chủ bảo lãnh, sinh vien có thể được trở thành thường trú nhân và kha nang trở thành cong dan Úc trở nên rong mo hơn. Dieu kien đi định cư Úc sau khi đi du học là

 • Vì Úc là nuoc nói tiếng Anh nên doi hoi trinh do Anh ngữ tốt để có thể di lam o Úc
 • Có chuyen mon và tay nghe làm việc cao
 • Tham gia chương trình học nghe tai các ngoi truong của Úc, nhất là các ngành xã hội như chăm sóc trẻ, kỹ sư cơ khí, nhan vien công nghệ thông tin, nha khoa,…
 • Hieu biet sâu sắc về văn hóa và phong cach làm việc tai Úc
 • Chọn lựa khoa hoc vừa hoc lý thuyết kết hợp thực hành và đi thuc te để tích lũy ky nang trong thời gian đi học

Phần 2: Tiêu chí dinh cu Uc diện kết hôn với công dân Úc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 3

Định cư Úc hình thức ket hon chấp nhận vợ/chồng của cư dân, cong dan New Zealand, thường trú nhân Úc được bao tro toi Úc song cùng. Để được cấp thị thực, ung cu vien cần phải đảm bảo thoa man cac yêu cầu định cư Úc dien kết hôn sau

2.1 Dieu kien dinh cu Uc đối với ung vien

 • Tren 18 tuổi
 • Có mối liên hệ có thuc su với người bao ho
 • Có người bảo lãnh là người thường trú hay cu dan Úc
 • Phải có dự định hon nhan với người bảo lãnh
 • Dap ung nhung dieu kien về tai lieu bản thân và sức khỏe

2.2 Tiêu chí dinh cu Uc đối với người bao lanh

 • Có y dinh kết hôn với ung cu vien
 • Chưa bao tro quá 2 người quen khác vào Úc theo hình thức vợ/chồng
 • Là cu dan hay người thường trú Úc
 • Chưa bao tro cho vợ/chồng hay được bảo hộ theo dien này trong 5 năm tro lai

Phần 3: Dieu kien dinh cu Uc theo hình thức tay nghề

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 4

Đi định cư Úchinh thuc nghề nghiệp dành cho những ung cu vien có chứng chỉ và kinh nghiem làm việc thuộc nhóm chuyên ngành được chung nhan dinh cu Uc 2017. Theo điều kiện của Bộ lưu trú Úc, ứng cử viên cần phải đạt tối thiểu 60 điểm để xin cấp visa (ap dung với nhung subclass 189, 190 và 489). Dieu kien dinh cu Uc hình thức nghe nghiep chi tiết như sau

 • Nho hon 45 tuổi với ly lich tư pháp và suc khoe tốt
 • Được mời nộp thủ tục
 • Thong qua công nhận nghề nghiệp boi co quan xem xét tay nghe
 • Thể hiện ngành nghề lam viec nằm trong danh mục nghe nghiep uu tien trung và dài hạn
 • Ky nang Anh ngữ thanh thao đạt ít nhất IELTS 6.0
 • Đạt tối thiểu 60 điểm theo mức điểm Bộ lưu trú Úc
 • Được nhận định ngành nghề lý tưởng với vị trí viec lam đó

Phần 4: Yêu cầu định cư Úc theo hình thức đầu tư

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 5

Dinh cu Uc theo diện đầu tư cho phép ứng cử viên và những thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con cái duoi 18 tuổi) được học hành, sinh song và làm việc thời gian dài tại Úc. Tuy nhien, đương đơn cũng phải đóng góp những kỹ năng, kiến thức về đầu tư và sự phong phu nguồn vốn cho quốc gia Úc. Để tham du chinh sach này, đương đơn và gia đình cũng phải dap ung cac tieu chi dinh cu Uc sau

 • dưới 55 tuổi và đạt tối thiểu 65 điểm trong muc điểm của Úc
 • So huu co phieu trong công ty mà nha dau tu sẽ quan ly tai Úc
 • Phải có thanh tich kinh doanh thành đạt
 • So huu cổ phần từ cong ty đang hoạt động thuan loi it nhat 2 năm trước ngay cấp thu bao lanh
 • Không có bất kỳ khoản nợ nào còn ton du với chinh quyen Úc
 • Chưa từng tham gia bat cu hoạt động pham toi nào

Phần 5: Điều kiện đi định cư Úc theo hình thức bao ho

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 6

Hien nay, di dinh cu Uc theo dien bảo lãnh chủ yếu theo hướng bao lanh doanh nghiep và bao tro sum họp nguoi than. Trong đó, dieu kien dinh cu uc cụ thể như sau:

5.1 Điều kiện dinh cu o Uc đối với ung cu vien

 • it hon 45 tuổi
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trước khi nộp đơn
 • Được nhan dinh nghe nghiep thich hop với vị trí tuyển dụng
 • Có ky nang tiếng Anh đạt IELTS it nhat 5.0

5.2 Yêu cầu di dinh cu Uc đối với doanh nghiep

 • cong ty phải hoạt động hop le ở Úc
 • Có đề xuất tuyen chon lau dai với nhan cong
 • Vị trí tuyen dung phải là vị trí toan bo thời gian và còn trống trong toi thieu 3 năm
 • Nghề nghiệp tuyển chọn có trong danh mục nghe nghiep ưu ái SOL
 • Có nhu cầu bổ nhiệm vào vị trí trong doanh nghiệp

Thông qua cac thông tin cần thiết về tieu chi di dinh cu Uc trên, chac chan sẽ giúp bạn có su chuan bi chi tiet và một kế hoạch chính xác nhất. Từ đó dễ dàng thuc hien được uoc muon sang Úc di dinh cu lâu dài và phát triển tương lai ben vung. Ben canh do, chúng tôi còn cung cap cac dien dinh cu Uc pho bien nhất để bạn và nguoi than của mình có sự lua chon thích hợp nhất.